Sökning

SLS 2299 Finländska emigranter i Vancouvertrakten (2015)

Samling

Intervjuer med finländare som emigrerat till Vancouver, BC.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2299
Ämnen
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
130 sidor
9 digitala objekt
9 ljudband
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2015

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.