Sökning

SLS 2304 Ortnamn i Karis‎ (2016)

Arkiv

Sammanställd förteckning över inofficiella ortnamn i Karis och intervjuer med Karisbor om namnen. Till samlingen hör också 46 fotografier.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Kontext
Arkivbildare
Ortnamn i Karis
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 2304 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
2016
2016
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 46.0
Ljud 9.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Karis, Raseborg, Nyland, Finland