Search

SLS 2304 Ortnamn i Karis‎ (2016)

Archive

Sammanställd förteckning över inofficiella ortnamn i Karis och intervjuer med Karisbor om namnen. Till samlingen hör också 46 fotografier.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Context
Records Creator
Ortnamn i Karis
Content Type
Archive
Reference codes
SLS 2304 (Unique identifier)
Authors
Compiler
Subjects
Date
2016
2016
Extent
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 46.0
Ljud 9.0
Language
Swedish
Finding Aid
Location
Helsingfors, Magasin R
Associated Locations
Karis, Raseborg, Nyland, Finland

Ortnamn i Karis‎ (2016) SLS 2304

View Full Collection