Sökning

SLS 2306 Tur och retur (2015-2016)

Samling
Frågelista om migration bland finlandssvenskar. Webbfrågelista, 300 digitala svar och 6 papperssvar.
Arkivbildare Frågelista, projektet Finlandssvensk migration
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
2 arkivenheter
309 digitala objekt
8 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2306
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2015-2016

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.