Sökning

SLS 2314 Ortnamn i Karleby (2017)

Samling

Intervjuer med Karlebybor i olika åldrar om inofficiella namn i staden/socknarna. I intervjuerna diskuteras även språk och dialekt, stadsliv, kommunsammanslagningen -77 och förhållandet mellan stad och land. Till samlingen hör även fotografier och det finns en förteckning över dessa.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.

Kontext
Arkivbildare
Namnen i våra städer
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2314
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
46 fotografier
52 digitala objekt
6 ljudband
69 sidor
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
2017
Begränsa samlingen