SLS 2314 Ortnamn i Karleby (2017)

Samling
Intervjuer med Karlebybor i olika åldrar om inofficiella namn i staden/socknarna. I intervjuerna diskuteras även språk och dialekt, stadsliv, kommunsammanslagningen -77 och förhållandet mellan stad och land.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
6 ljudband
69 sidor
Språk
svenska
finska
Signum SLS 2314
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum 2017