Sökning

SLS 232 Sjukdomsbesvärjelser och omlagelser från Syd-Österbotten II (1914)

Samling

Folkmedicin, reseberättelse.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021. Jfr SLS 218, 253 b, 267, 285.Kopia finns på microfiche i Vasa

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 28. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1915.(FSFD) Finlands svenska folkdiktning VII:5. Folktro och trolldom. Magisk folkmedicin. Utgivet av Valter W. Forsblom. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1927.Rosenström, Marika: "Magisk folkmedicin. Hemlig kunskap nu som fritt kulturarv på webben". Källan 2/2021, s. 22-25.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 232
Ämnen
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
143 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1914