Sökning

SLS 232 Sjukdomsbesvärjelser och omlagelser från Syd-Österbotten II (1914)

Samling
Folkmedicin, reseberättelse.

Jfr SLS 218, 253 b, 267, 285.Kopia finns på microfiche i Vasa

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 28. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1915.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
143 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 232
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1914

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.