Sökning

SLS 2322 Fotografering i förändring (2018)

Samling

Frågelistan Fotografering i förändring. Samarbete mellan samlingarna i Helsingfors och Vasa. Totalt 92 svar, 52 på webben och 40 på papper. Innehåller fotografier, trycksaker och postkort.

"Fotografering i förändring", Källan 2/2017, s. 40-41.Marika Rosenström & Pia Uppgård: "Att rädda ögonblick från glömskan", Källan 2/2018, s.28-31.

Kontext
Arkivbildare
Frågelista
Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2322
Ämnen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
157 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2018