SLS 2328 Mitt landskap

Samling
Frågelista handlar om människors förhållande till och minnen om landskap. Frågelistan är gjord i samarbete med forskaraen Laura Seesmeri från Turun yliopisto och SKS.

Frågelistan har 10 svar, 8 digitala svar och 2 papperssvar.
Signum SLS 2328
Användarrättigheter sluten
Placering
Traditions- och språksamlingen