Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLS 2328 Mitt landskap

Samling
Insamling om människors förhållande till och minnen om landskap. Frågelistan är gjord i samarbete med forskaraen Laura Seesmeri från Turun yliopisto och SKS. De finska svaren arkiverade i SKS arkiv (120 st), de svenska i SLS arkiv (10 st).

8 digitala svar och 2 papperssvar.

Frågelistans resultat finns beskriven av Laura seesmeri i Källan 2018/2
Språk
svenska
Signum SLS 2328
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.