SLS 2330 Mobilspel i språkundervisningen. Finskspråkiga högstadieelever tränar svenska och engelska kooperativt (2018)

Samling
Video- och skärminspelningar av finskspråkiga elever i åk 8 som i grupper på tre elever spelar ett spel.Spelet uppmuntrar till kommunikation på svenska och engelska. Förutom inspelningar av spelsituationen ingår också gruppintervjuer med eleverna och skriftliga enkäter med eleverna.
Samlingens omfattning
0,015 hyllmeter
1 arkivenheter
19 filmer
6 ljudband
71 sidor
Signum SLS 2330
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum 2018