Sökning

SLS 2331 Österbottniska musiker i Sverige (2018)

Samling

Intervjuer med finlandssvenska österbottniska musiker som flyttat till Sverige för att arbeta inom musikområdet.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 2331
Ämnen
Samlingens omfattning
109 sidor
6 digitala objekt
6 ljudband
8 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
2018

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.