Sökning

SLS 2331 Österbottniska musiker i Sverige (2018)

Samling
Intervjuer med finlandssvenska österbottniska musiker som flyttat till Sverige för att arbeta inom musikområdet.
Samlingens omfattning
109 sidor
6 digitala objekt
6 ljudband
8 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 2331
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum 2018

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.