Sökning

SLS 2335 Ortnamn i Jakobstad (2019)

Samling
Samlingen innehåller 450 inofficiella namn i Jakobstad och dessa är förtecknade i alfabetisk ordning och i nummerordning. Uttalen av namnen är skrivna med grov ljudbeteckning och samlingen är delvis kartfäst. Till samlingen hör även fotografier.

Samlingen ingår i insamlingsprojektet Namnen i våra städer som dokumenterat inofficiella ortnamn i de finlandssvenska städerna. Ett urval av namnen i samlingen finns på webbsidan stadsnamn.sls.fi.
Arkivbildare Namnen i våra städer
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
11 ljudband
141 sidor
4 kartor
55 fotografier
72 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 2335
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 2019