SLS 2336 Krigsbarns erfarenheter och minnen (2019)

Kokoelma
Intervjuer med personer som varit krigsbarn i Sverige. Materialet insamlat för kandidatavhandling.
Laajuus
5 ljudband
Tunniste SLS 2336
Henkilöt
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och språksamlingen
Digitalt
Aika 2019