SLS 2337 "Boys will be boys" - att vara pojke i svenskspråkig miljö (2018-2019)

Samling
Frågelista om att växa upp som pojke i Svenskfinland. 20 svar.

Tillgång till materialet anhålls via SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistsvaren enligt prövning (arkivchef). Frågelistan sändes också ut i Sverige av Folklivsarkivet i Lund.
Språk
svenska
Signum SLS 2337
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.