SLS 2337 "Boys will be boys" - att vara pojke i svenskspråkig miljö (2018-2019)

Samling
Frågelistan handlar om att växa upp som pojke i Svenskfinland. Insamlingen är gjord som en del i post doc-forskare Jacob Löfgrens (Åbo Akademi) SLS-finansierade projekt Boys will be boys. 20 svar, varav 1 kommit per e-post, övriga via Lyyti.

Tillgång till materialet anhålls via SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Anvädning av frågelistsvaren enligt prövning (arkivchef).
Signum SLS 2337
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum 2018-2019