Sökning

SLS 256 Sjukdomsbesvärjelser (1915)

Samling

Folkmedicin, följebrev.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Personer
Signum
SLS 256
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
42 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1915