Sökning

SLS 267 Sjukdomsbesvärjelser och omlagelser från Syd-Österbotten IV (1916)

Samling

Folkmedicin, reseberättelse.Fotografier och diapositiv av omlagning.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021. Jfr SLS 218, SLS 232, SLS 253 b, SLS 285Kopia finns på microfiche i Vasa

(FSFD) Finlands svenska folkdiktning VII:5. Folktro och trolldom. Magisk folkmedicin. Utgivet av Valter W. Forsblom. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1927.Rosenström, Marika: "Magisk folkmedicin. Hemlig kunskap nu som fritt kulturarv på webben". Källan 2/2021, s. 22-25.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 267
Ämnen
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
1 arkivenheter
25 digitala objekt
30 fotografier
455 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1916
Begränsa samlingen