Sökning

SLS 267 Sjukdomsbesvärjelser och omlagelser från Syd-Österbotten IV (1916)

Samling
Folkmedicin, reseberättelse.Fotografier och diapositiv av omlagning.

Jfr SLS 218, SLS 232, SLS 253 b, SLS 285Kopia finns på microfiche i Vasa
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
1 arkivenheter
25 digitala objekt
30 fotografier
455 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 267
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1916

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.