Sökning

SLS 285 Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten V (1917)

Samling
Folkmedicin, reseberättelse.

Kopia finns på microfiche i Vasa
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
16 fotografier
18 digitala objekt
300 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 285
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1917

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.