Sökning

SLS 288 Ortnamn i Lappträsk (1917)

Samling
Samlingen innehåller en förteckning över ortnamn i Lappträsk enligt by/ hemman/ ortens art skrivna med landsmålsalfabet. 3 835 namn.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
680 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 288
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1917

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.