Sökning

SLS 351 Byggnadsskick och byform (1923)

Samling
Fotografier och ritningar av byggnadsskick och byggnadsteknik på Iniö och Houtskär. Vasstäkt. 27 kartor och planritningar, 32 teckningar.

Materialet delvis behandlat av Arne Appelgren i uppsats i Folkloristiska och etnografiska studier IV.
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
128 fotografier
146 sidor
157 digitala objekt
27 kartor
32 skisser
Språk
svenska
Signum SLS 351
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1923