Sökning

SLS 397 Lekar, spel och styrkeprov (1929)

Samling

Lekar, kraftprov, vighetsprov, ramsor, visor, reseberättelse.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.Jfr. SLS 399, SLS 400, SLS 403, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 445, SLS 487.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet . Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954.

Personer
Signum
SLS 397
Ämnen
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
10 skisser
122 fotografier
129 digitala objekt
2 arkivenheter
242 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1929
Begränsa samlingen