Sökning

SLS 397 Lekar, spel och styrkeprov (1929)

Samling
Lekar, kraftprov, vighetsprov, ramsor, visor, reseberättelse.

Jfr. SLS 399, SLS 400, SLS 403, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 445, SLS 487.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet . Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
10 skisser
122 fotografier
129 digitala objekt
2 arkivenheter
242 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 397
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1929