Sökning

SLS 399 a Idrottslekar (1930)

Samling
Uppteckningar och fotografier av lekar och prov, reseberättelse.

Jfr SLS 397, SLS 403, SLS 404, SLS 414, SLS 445, SLS 487.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954.
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
112 sidor
2 arkivenheter
22 fotografier
24 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 399 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1930