Sökning

SLS 399 a Idrottslekar (1930)

Samling

Uppteckningar och fotografier av lekar och prov, reseberättelse.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.Jfr SLS 397, SLS 403, SLS 404, SLS 414, SLS 445, SLS 487.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 399 a
Ämnen
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
112 sidor
2 arkivenheter
22 fotografier
24 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1930
Begränsa samlingen