Sökning

SLS 403 Idrottslekar (1931)

Samling
Samlingen innehåller fotografier av lekar och prov.

Kopia finns på microfiche i Vasa

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954. Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 487.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
238 sidor
39 fotografier
41 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 403
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1931