Sökning

SLS 403 Idrottslekar (1931)

Samling

Samlingen innehåller fotografier av lekar och prov.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.Kopia finns på microfiche i Vasa.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954. Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 487.

Personer
Signum
SLS 403
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
238 sidor
39 fotografier
41 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1931
Begränsa samlingen