Sökning

SLS 404 Idrottslekar (1931)

Samling

Samlingen innehåller fotografier av lekar och prov.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954. e även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 407, SLS 414, SLS 487.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 404
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
105 sidor
11 digitala objekt
12 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1931