Sökning

SLS 407 Idrottslekar (1932)

Samling

Fotografier av lekar och prov. Reseberättelse.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.Kopia finns på microfiche i Vasa.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 403, SLS 414, SLS 487.

Personer
Signum
SLS 407
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
203 sidor
48 digitala objekt
57 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1932
Begränsa samlingen