Sökning

SLS 407 Idrottslekar (1932)

Samling
Fotografier av lekar och prov. Reseberättelse.

Kopia finns på microfiche i Vasa

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 403, SLS 414, SLS 487.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
203 sidor
48 digitala objekt
57 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 407
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1932