Haku

SLS 407 Idrottslekar (1932)

Kokoelma
Fotografier av lekar och prov. Reseberättelse.

Kopia finns på microfiche i Vasa

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Se även SLS 397, SLS 399, SLS 400, SLS 404, SLS 403, SLS 414, SLS 487.
Laajuus
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
203 sidor
48 digitala objekt
57 fotografier
Kieli
ruotsi
Tunniste SLS 407
Henkilöt
Aiheet
Käyttöoikeudet Fri
Sijainti
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Aika 1932