SLS 412 Jordbruk och ängsskötsel (1933)

Samling
Samlingen innehåller ordspråk och råd om jordbruk och ängsskötsel. Höbärgning, åkerns beredning och bearbetning, sådd, skörd, tröskning, skisser av jordbruksredskap. Samlingen innehåller även en alfabetisk ordförteckning skriven med landsmålsalfabet.
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
2 arkivenheter
35 skisser
663 sidor
SignumSLS 412
Personer
Ämnen
Innehåll/delar1 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1933