Sökning

SLS 414 Idrottslekar (1933)

Samling
Samlingen innhehåller fotografier av lekar och prov.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954 . Se även SLS 397, SLS 400, SLS 403, SLS 404, SLS 412, SLS 407, SLS 445, SLS 487.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
161 sidor
45 fotografier
46 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 414
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1933