Sökning

SLS 414 Idrottslekar (1933)

Samling

Samlingen innhehåller fotografier av lekar och prov.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier utgivna genom Folkkultursarkivet III. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (344). Helsingfors 1954 . Se även SLS 397, SLS 400, SLS 403, SLS 404, SLS 412, SLS 407, SLS 445, SLS 487.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 414
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
161 sidor
45 fotografier
46 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1933
Begränsa samlingen