SLS 420 a Fotografier av båtar (1933)

Samling
Fotografier av båtar, båtbygge, kälkar (skridkälke), postförare.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
3 sidor
83 fotografier
85 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 420 a
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 85 poster
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R