Sökning

SLS 440 a Estlandsexpeditionen 1932

Arkiv

Samlingen innehåller en alfabetisk lappsamling med ord, skild för var ort. Orden är skrivna med landsmålsalfabet.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen 1932
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 440 a (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
1932
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.16 hm
Förvaringsenheter 1.0
Sidor 3310.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Korkis, Harju län, Estland
Odensholm, Lääne län, Estland
Rågöarna, Harju län, Estland
Vippal, Harju län, Estland

Estlandsexpeditionen 1932 SLS 440 a

Visa hel samlingen