Sökning

SLS 450 Smalfilmer från Estlandsexpeditionen

Video

Filmer om folkdans och idrottslekar i Estland.

Kontext
Arkivbildare
Smalfilmer från Estlandsexpeditionen
Arkiv eller samling
Smalfilmer från Estlandsexpeditionen
Materialtyp
Video
Signum
SLS 450 (Unik identifiering)
SLS 450 (Gammal teknisk)
Upphovsmän
Filmfotograf
Ämnen
Datum
1932-talet
Andra titlar
Smalfilmer från Estlandsexpeditionen
Samlingens omfattning
Rörlig bild 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Vasa, Magasin V
Relaterade platser
Lilla Rågö, Harju län, Estland
Estland, Estland
Annat relaterat material