Sökning

SLS 456 Den av Hugo Pipping utarbetade frågelistan (utarbetad för Folkmålskommissionen) besvarad juli 1933 för Strömfors skn (närmast Kungsböle och Virby) av Erik Lagus

Arkiv

Samlingen innehåller anteckningar om språkljuden och en alfabetisk ordförteckning skriven med landsmålsalfabet.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Kontext
Arkivbildare
Knut Hugo Pipping
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLS 456 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Sammanställare
Ämnen
Datum
1933
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Sidor 65.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Strömfors, Lovisa, Östra Nyland, Finland

Den av Hugo Pipping utarbetade frågelistan (utarbetad för Folkmålskommissionen) besvarad juli 1933 för Strömfors skn (närmast Kungsböle och Virby) av Erik Lagus SLS 456

Visa hel samlingen