Sökning

SLS 464 Lappträskmål (1934)

Samling
Alfabetisk lappsamling skriven med landsmålsalfabet. Register över uppslagsorden.

Upptecknad med ledning av ULMA 29.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
268 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 464
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1934

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.