Sökning

SLS 465 Seldonen i Lappträsk (1934)

Samling
Teckningar av seldon.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
15 sidor
4 skisser
Språk
svenska
Signum SLS 465
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1934

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.