Sökning

SLS 487 a Vinteridrottslekar från Korsnäs (1937-1938)

Samling

Samlingen innehåller fotografier och uppteckningar om idrottslekar och styrkeprov.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 487 a
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
21 fotografier
53 digitala objekt
57 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1937-1938
Begränsa samlingen