Sökning

SLS 487 a Vinteridrottslekar från Korsnäs (1937-1938)

Samling
Samlingen innehåller fotografier och uppteckningar om idrottslekar och styrkeprov.

Kopia finns på microfiche i Vasa
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
21 fotografier
53 digitala objekt
57 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 487 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1937-1938