Sökning

SLS 51 Folkloristiska uppteckningar från Oravais och Wörå (1896)

Arkiv

Folktro, folkmedicin.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLS 51
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
27 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1896