Sökning

SLS 51 Folkloristiska uppteckningar från Oravais och Wörå (1896)

Arkiv
Folktro, folkmedicin.

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021. Kopia finns på microfiche i Vasa.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
27 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 51
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1896

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.