SLS 532 Visor och spelmansmusik (1934)

Samling
Visor, spelmansmusik. Samlingen innehåller även visor nedtecknade av Hanna Sandell samt korrespondens med Alfhild Adolfsson. I samlingen ingår Hembygdsminnen samlade av elevförbundet vid Borgå folkhögskola, Borgå 1932, där Hanna Sandells visor tryckts.

Visor med kända upphovsmän publiceras av upphovsrättsliga skäl inte på Finna. Kontakta SLS arkiv för mer information.
Samlingens omfattning
0,09 hyllmeter
3 arkivenheter
8 fotografier
854 sidor
SignumSLS 532
Personer
Ämnen
Innehåll/delar569 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1934