Sökning

SLS 534 b Folkvisor och melodier (1934)

Samling
Samlingen innehåller upptecknade visor och spelmansmusik.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
357 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 534 b
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1934

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.