SLS 536 Visor och spelmansmusik (1935)

Samling
Visor, spelmansmusik.

Kopia finns på microfiche i Vasa. Visor med kända upphovsmän publiceras av upphovsrättsliga skäl inte på Finna. Kontakta SLS arkiv för mer information.
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
2 fotografier
419 digitala objekt
626 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 536
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 398 poster
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1935, 2009