Sökning

SLS 549 Kulturgeografiska undersökningar (FKA2) från Åland (1939)

Samling
Kulturgeografiska undersökningen (Frågelista nr 2).Svar på frågor om bl. a. byggnadsskick, jordbruk, jordbruksredskap, fiske, transport- och dragredskap, årets- och livets högtider, hushållning samt inredning.

Delvis publicerad i Folklivsstudier I.
Arkivbildare Kulturgeografiska undersökningen
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
155 fotografier
2 arkivenheter
674 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 549
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1939

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.