Sökning

SLS 69 Traditionsuppteckningar (1898)

Samling
Sägner, folktro, ordspråk, talesätt, spelmansmusik, lekar, bomärken, ord, predikan från år 1808. Ordlistorna är skrivna med grov ljudbeteckning. 49 ord, 138 bomärken.

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 13. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1900.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
2 arkivenheter
435 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 69
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1898

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.