SLS 702 Utskrifter från band av språkprov (1958)

Samling
Utskrifter från band av språkprov. Fiske, båtbygge, textilarbeten, byggnadsskick, tjärbränning, skinnberedning, jordbruk, skogsbruk, kvinnosysslor, seglation, årets fester, livets högtider, boskap brännvinsbränning. Fotografier av fiske, byggnadsskick, feststänger, seldon, jordbruksredskap, hantverk, hushållning, allmogekappsegling.

Inspelningarna till utskrifterna finns inte alla bevarade.
Samlingens omfattning
0,12 hyllmeter
12 digitala objekt
12 ljudband
3 arkivenheter
376 fotografier
545 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 702
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R