Sökning

SLS 713 Ortnamn i Kumlinge (1958)

Samling
Samlingen innehåller ortnamn i Kumlinge antecknade på sedesblad. Samlingen är kartfäst och skriven med landsmålsalfabet. Ca 3 200 namn, jämte SLS 690 12 kartor.
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
12 kartor
2 arkivenheter
4 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLS 713
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1958

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.