Sökning

SLS 721 Ord upptecknade i Åboland och på Åland (1958-1960)

Arkiv
En alfabetisk lappsamling med ord skrivna med landsmålsalfabet.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
2 arkivenheter
800 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 721
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1958-1960

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.