SLS 810 a Folkkulturen i Liljendal (1964)

Samling
Samlingen innehåller material om fiske, jordbruk, födans beredning, hantverk och andra binäringar, textilarbeten, byar, gårdar, heminredning, folktro. Fotografier av fiske, fiskeredskap, husgeråd, textilredskap, byggnadsskick, möbler, brygd, tillverkning av pärtkorg och spjälkatsa, ostberdning. Tidningsurklipp.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
14 ljudband
18 digitala objekt
385 sidor
479 fotografier
7 arkivenheter
7 skisser
Språk
svenska
Signum SLS 810 a
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R