Sökning

SLS 82 Visor (1880-1902)

Samling
Visor, reseberättelse.

Kopia finns på microfiche i Vasa
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
410 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 82
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1880-1902

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.