Sökning

SLS 846 I Traditionsuppteckningar (1966-1967)

Samling
Samlingen består av tre arkivenheter med uppteckningar och skisser på lösa blad samt ett häfte med uppgifter på landsmålsalfabet om de i uppt. förek. orden. I del I finns uppteckningar och 19 skisser om byggnadsskick, dräktskick, boskapsskötsel årets fester och etniska grupper. I del II finns uppteckningar och 34 skisser på lösa blad om skidor, snöskor, skridskor, barnkläder, äldre personer samt brännvinsbränning och jakt. I del III finns uppteckningar och skisser gällande lanthandel, tjärbränning, bomärken, utsmyckning av träföremål. I del IV brev och frågelistor, eld och eldgörning, maträtter och kokböcker samt tre fotografier. I mapp V finns torkat "Dögräs".
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1159 sidor
123 skisser
3 fotografier
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLS 846 I
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1966-1967

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.