Sökning

SLS 853 Primitiv klädedräkt och textil i Ålands östra skärgård (1966)

Samling
Samlingen innehåller dräktbeskrivningar, snittritningar, textilier både på lösa blad och i pärm. Därtill fotografier av textilier, klädedräkt. I samlingen ingår även 35 färgdiapositiv av klädedräkt.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 digitala objekt
121 fotografier
14 skisser
77 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 853
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1966

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.