SLS 854 a Folksed och folkmusik på Kökar med jämförande material från Ålands östra skärgård (1966-1969)

Samling
Samlingen innehåller uppteckningar gjorda i häften samt korrespondens (brev av Berta Karlberg till Bo Lönnqvist), fotografier och bandutskrifter. Uppteckningarna behandlar ramsor, sånglekar, spelmansmusik, pantlekar, årets fester och lockrop. I samlingen finns även fotografier av sagesmän, av fotografierna är åtta stycken färgdiapositiv.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
143 sidor
33 fotografier
6 digitala objekt
6 ljudband
Språk
svenska
Signum SLS 854 a
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R