Sökning

SLS 857 Fårskötsel på Brändö, Asterholma (1966)

Samling
Samlingen innehåller fotografier av fårflyttning, fårmärkning, fårklippning inlimmade i en mapp. I fotografiförteckningen finns även teckning av Asterholma bys fårmärken.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 skisser
12 sidor
17 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 857
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1966

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.