Sökning

SLS 863 Ortnamnsfotografier (1966-1967)

Samling
Ortnamnsfotografier.
Samlingens omfattning
2 sidor
64 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 863
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1966-1967

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.